Akcia

V tejto rubrike sa dočítaš o akciách, ktoré sme v Gorexe organizovali alebo budeme organizovať