Žiadosť o viac informácií a ponuku na štvorkolku COPPER 2.0